THRASHER

línea-thr

SLIDERS THRASHER FLAMES (OJOTHR002)
THRASHER MEN COP TEE (TSHTHR055)
SLIDERS THRASHER SKATEGOAT (OJOTHR001)
STICKER THRASHER DIAMOND (STITHR004)
$1.000
THRASHER SKATE AND DESTROY TEE (TSHTHR002)
BANDANA THRASHER GOAT (BANTHR001)
$6.000
MOCHILA THRASHER SKATEMAG (BPTHR001)
THRASHER RITCHER FLAME TEE (TSHTHR032)
STICKER THRASHER SKATE MAG (STITHR003)
$1.500
STICKER THRASHER FLAMES XL (STITHR001)
THRASHER FLAMES TEE (TSHTHR001)
THRASHER OUTLINE CAP (CAPTHR004)